Foto: PE

Zuinig zijn op wat we hebben

“We moeten zuinig zijn op ons cultureel erfgoed. Het is onze schone taak dat te bewaken. Overblijfselen uit het verleden laten zien wie we zijn en waar we vandaan komen,” aldus Alex Kleijnen namens de fractie van Progressief Ermelo. “Hoe het niet moet, zien we bij boerderij De Heuvel op landgoed Veldwijk.

De historische hoeve uit 1867 is ernstig verwaarloosd en als er niks gebeurt, is het gebouw verloren. Terecht ook dat Gert Hofsink en Natalie Overkamp hierover de trom roerden. Namens Progressief Ermelo heb ik schriftelijke vragen gesteld aan het college, want het gaat om meer dan alleen genoemde boerderij.”

Uit de antwoorden van het college bleek hoe de vork in de steel stak. In 2016 is er door het Rijk een Erfgoedwet vastgesteld. Deze nieuwe wet vervangt de oude Monumentenwet. Dus moet er een nieuwe erfgoedverordening komen. Die had er natuurlijk al moeten zijn, maar goed, beter laat dan nooit. Met een verordening bepaal je de regels. In dit geval hoe we in Ermelo willen omgaan met ons erfgoed. Dan kan er ook gehandhaafd worden en eigenaren van een monument weten waar ze aan toe zijn.

Hoogste tijd dus om dat nu te regelen. Daarom dient de fractie van Progressief Ermelo aanstaande donderdag in de raadsvergadering een motie in die het college oproept een erfgoedverordening op te stellen. Het zou een mooie daad van eensgezindheid zijn als de raad in de laatste vergadering van deze raadsperiode deze motie unaniem aanneemt.

Meer berichten
Shopbox