Folkje Spoelstra: "Wij willen alles op alles zetten om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen. Zodat de generaties na ons ook genieten van deze mooie omgeving."
Folkje Spoelstra: "Wij willen alles op alles zetten om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen. Zodat de generaties na ons ook genieten van deze mooie omgeving."

ChristenUnie wil doelstelling duurzaamheid behalen

Naam: Folkje Spoelstra
Leeftijd: 46 jaar
Lijsttrekker
ChristenUnie Ermelo

Wat had u anders aan willen pakken de afgelopen 4 jaar?

Ik had graag minder lange commissievergaderingen en raadsvergaderingen gehad zodat het voor inwoners en organisaties te volgen is wat we bespreken. Want politieke debatten worden aantrekkelijker als er kort en krachtig wordt gesproken. Ik had hier graag een effectieve aanpak voor gevonden.

Vindt u dat uw partij voldoende luistert naar de burger?

Wij zijn steeds beter gaan luisteren naar de burger en bedrijven en organisaties gaan opzoeken. We nodigen burgers ook uit voor onze fractiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we via social media contact met onze inwoners. Ons verkiezingsprogramma is mede gevormd door inbreng van burgers en organisaties. De ChristenUnie heeft aandacht voor mensen die moeite hebben om van zich te laten horen. Laat ik als raadslid daar de ogen en oren voor zijn.

Waar wilt over 4 jaar trots op zijn?

Ik wil trots zijn op ons thema, dat vertrouwen, samen en duurzaam als een rode draad voor iedereen zichtbaar is. Dat het vertrouwen in de politiek terug komt, en dat wij als ChristenUnie hier aan bijdragen. Ik wil er trots op zijn dat we bijdragen aan een Ermelose samenleving waarin we nog meer naar elkaar omzien. En bijdragen aan meer inzet voor het milieu en onze waardevolle natuur.

Wat onderscheidt uw partij van de andere partijen?

Wij willen uitdragen dat God ons aan elkaar heeft gegeven om samen te leven. Het gaat in onze samenleving om veel meer dan geld en bezit. Wij zijn uit op het goede van de ander, zorg dragen voor elkaar en voor deze aarde.

Wat is het allerbelangrijkste speerpunt uit uw programma?

Alles op alles zetten om de duurzaamheidsdoelstelling te behalen. Zodat de generaties na ons ook genieten van deze mooie omgeving.

Waarmee/waardoor ontspant u zich?

Als ik thuis ben bij gezin of met familieleden. En als ik fiets, of aan het hardlopen ben. Samen zijn met vrienden. Muziek en lezen maakt het rijtje compleet.

Meer berichten