Ermelo-Liberaal wil dat burgers zich meer gehoord voelen

Het Ermelo's Weekblad start in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een wekelijkse rubriek waarin een aantal vragen worden gesteld aan de lijsttrekkers. Désirée Meijsen van Ermelo-Liberaal trapt de rubriek af

Naam: Désirée Meijsen
Leeftijd: 57 jaar
Lijsttrekker Ermelo-Liberaal

Wat had u anders aan willen pakken de afgelopen 4 jaar?

De afgelopen vier jaar is de kloof tussen de gemeente en de burgers niet kleiner geworden. Burgers in Ermelo hebben het gevoel dat er niet of niet goed naar hen geluisterd wordt en er te weinig gedaan wordt met hun vragen/wensen/opmerkingen. Ik had meer willen doen om dit gevoel bij mensen weg te nemen.

Vindt u dat uw partij voldoende luistert naar de burger?

Ermelo-Liberaal bestaat sinds oktober 2017 en is een partij middenin de samenleving. Wij gaan in gesprek met burgers, luisteren naar ze en nemen hun gevoelens serieus. Wij komen ook in actie, door mondelinge en schriftelijke kritische vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Waar wilt u over 4 jaar trots op zijn?

Ik wil trots zijn op het feit dat burgers zich meer gehoord en serieus genomen voelen en de kloof kleiner is geworden. Trots zijn op een mooie, veilige gemeente, zonder krimp, met een geschikte woning voor iedere inwoner, een gezellig compact centrum met goedlopende winkels en horeca, lage lasten, weinig criminaliteit, een goede infrastructuur en voldoende vertier. Ermelo, een dorp waar men met plezier woont, werkt of recreëert.

Wat onderscheidt uw partij van de andere partijen?

Ermelo-Liberaal is een nieuwe, onafhankelijke partij. Wij varen onze eigen koers. Wij hebben geen bemoeienis van een landelijke politieke partij. Wij hebben een visie voor Ermelo, wij werken aan een mooier en toekomstbestendig Ermelo. Wij luisteren naar de burgers van Ermelo en doen daar ook wat mee!

Wat is het allerbelangrijkste speerpunt uit uw programma?

Strengere handhaving. Of het nu gaat om fietsen in het voetgangersgebied, vrachtwagens die op de parkeerplaats bij De Enk parkeren, het dumpen van afval in het buitengebied, illegale bouw of geluids- of geuroverlast, Ermelo-Liberaal wil dat er strenger gehandhaafd wordt.

Waarmee/waardoor ontspant u zich?

Door heerlijk te wandelen met onze jonge hond, een Labrador, ontspan ik en krijg ik weer energie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden