Foto: zelf gemaakte foto

Musiceer met je eigen stem

Januari, de maand van de goede voornemens. In de praktijk blijkt vaak, dat de praktijk van het uitvoeren van die voornemens weerbarstig is. Maar mijn wens daarentegen is eenvoudig. Een groot aantal mensen zingt regelmatig. Thuis bij de radio, bij het werken of in de badkamer. Ze doen dat om de positieve gevoelens, die dat oproept opnieuw te beleven. Een aanzienlijk aantal van die mensen gaat op een koor om die vreugde en/of emoties met anderen te delen.

Jaren lang hebben invloedrijke en deskundige mensen over de zeer positieve invloed van muziek op het menselijke brein gesproken en geschreven. Een van de laatsten in die rij in Prof. Erik Scherder. Onlangs is van hem het boek 'Music in the Brain' verschenen. Hiermee wil ik alleen maar aangeven, dat behalve plezier, het zingen u kennelijk nog veel meer gratis bezorgt. Natuurlijk is het begrijpelijk, dat je in een druk werkzaam leven, je ambitie en passie voor muziek wat verwaarloost.

Mijn wens sluit daarom wat eerder aan op het leven van niet (meer) werkenden. Aangezien ambitie en passie niet met pensioen gaan, wordt het tijd dat veel meer mensen nu de stap maken en daadwerkelijk kiezen voor het echt musiceren met je eigen instrument, je eigen stem. Van enig belang is natuurlijk je ambitie niveau. Moet je stem nog erg veel leren, kies dan voor een plaatselijk koor. Zit je al op een plaatselijk koor en/of heb je de ambitie om een gevarieerder en uitdagender repertoire te zingen en aan vier concerten mee te doen en op te treden in het buitenland.

Wens dan lid te worden van het landelijke Nederlands Concert Mannenkoor. Een geweldig koor, met een geweldige dirigent en met geweldige mensen. Succes verzekerd. Meer weten www.ncmonline.nl .

Tot ziens.

Jan Vrijhof

Meer berichten