En weer een nieuw jaar!

Allereerst wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2018 toe! Wie wij zijn? Wij zijn een groep van gewone maar bezorgde burgers in het Tonselse Veld. Wij van stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld gaan met enthousiasme inmiddels ons 2e jaar in. En ook dit jaar zullen wij ons weer op positieve wijze inspannen om op te komen voor de belangen van de natuur, de bewoners en de recreanten in het gebied het Tonselse Veld. Want dit is hard nodig. De rust wordt in dit gebied steeds meer verstoord door bedrijvigheid en activiteiten die wij daar niet willen hebben.
Nog even terugkijkend op 2017? Wat opviel in de gesprekken met de gemeente Ermelo is dat daar betrokken en bevlogen mensen werken die zeker van goede wil zijn. Ambtenaren die op een professionele en positieve manier willen meedenken om daadwerkelijk de juiste veranderingen in het Tonselse Veld te kunnen doorvoeren.
Maar helaas hebben wij ook moeten constateren dat er 'machtsblokken' binnen het gemeentehuis in Ermelo zijn die ogenschijnlijk volledig hun eigen gang kunnen gaan. Die er blijkbaar hun eigen agenda op na houden en helemaal niet willen dat burgers zich met 'hun zaken' bemoeien. Zij gebruiken waar het ze uitkomt ingewikkelde ambtelijke procedures voor het gewin. Zij willen geen burgerparticipatie. Zij spreken alleen maar in hun eigen politieke en ambtelijke jargon want zij houden blijkbaar niet van transparantie! Dit moet en gaat natuurlijk veranderen. Op landelijk niveau is deze trend al in gang gezet maar nu nog op gemeentelijk niveau.
Wij zijn heel benieuwd wat 2018 ons gaat brengen. In ieder geval zullen wij u als lezer regelmatig op de hoogte houden van onze ervaringen en belevenissen. De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Graag vernemen wij van de dames en heren politici in Ermelo wat hun plannen zijn in het Tonselse Veld. Ook hopen wij dat het aantal donateurs van onze stichting verder stijgt. Momenteel hebben wij er al meer dan 60 donateurs en vertegenwoordigen wij hiermee al een flink aantal burgers. Ook u kunt donateur worden, kijkt u maar eens op onze site www.wrbt.nl.

Een hartelijke groet vanuit het Tonselse Veld en zeker tot later!

Meer berichten