De nieuwjaarsbijeenkomst in de Wok Inn is één van de jaarlijkse hoogtepunten voor de vrijwilligers. Foto: Grietje-Akke de Haas
De nieuwjaarsbijeenkomst in de Wok Inn is één van de jaarlijkse hoogtepunten voor de vrijwilligers. Foto: Grietje-Akke de Haas

Vrijwilligers bedankt voor hun inzet

Opnieuw heeft Stichting Kringloopwinkel Ermelo twee vrijwilligers officieel benoemd tot 'Krasse Knar', omdat zij de respectabele leeftijd van 80 jaar hebben bereikt. Piet Veulings en Dick Hoogenboom zetten Henny Ossendrijver en Bert Pijnenburg vanwege dit heugelijke feit in de bloemetjes. Bovendien wensten Veulings en Hoogenboom de 140 vrijwilligers met hun aanhang, goed voor 200 gasten, persoonlijk een gelukkig 2018, tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst afgelopen donderdag.

Ermelo - "Dat betekent in ieder geval honderd kussen voor mij", grapte Veulings. Wat meteen de goede sfeer illustreert tussen het bestuur en de vrijwilligers. De nieuwjaarsbijeenkomst in de Wok Inn is één van de jaarlijkse hoogtepunten voor de vrijwilligers. Niet alleen om de uitstekende en gevarieerde keuken, maar vooral om het gezellige samenzijn. Het bestuur gunt zijn vrijwilligers maar al te graag dit hartverwarmende uitje. Het is immers aan de tomeloze inzet van deze vrijwilligers te danken dat Kringloopwinkel Ermelo zo uitstekend draait. Hoge opbrengsten die worden verdeeld onder de meewerkende kerken en de goede doelen die vrijwilligers aandragen. Ook kregen vrijwilligers die afscheid namen waarderende woorden: Inge Kruizenga, Jet Ruiter, Lies Steenbergen, Gert van de Berg, Oetse Storteboom en Willem Duits. Bovendien werd meegedeeld dat Folkert Tolsma het stokje van penningmeester overdraagt aan Gert Jan van Leuveren.

Naast alle vreugde vroeg Veulings ook naar elkaar om te zien in het geval van leed. Zo werd stilgestaan bij het overlijden van partners van vier vrijwilligers in het afgelopen jaar.

Daarnaast gunde Veulings de vrijwilligers een vooruitblik in het nieuwe jaar. In april wil Stichting Kringloopwinkel Ermelo bijvoorbeeld extra aandacht geven aan het 20-jarige bestaan van de kringloopwinkel. Ook is het de bedoeling om de winkel en de ruimtes op de bovenverdieping aan te passen. De herinrichting is nodig omdat de Kringloopwinkel uit zijn jasje groeit.

Meer berichten