Open brief: verkeersveiligheid Schoolpad

04-01-2018: Open brief aan de politieke partijen in de gemeente Ermelo.

Onderwerp: verkeersveiligheid

Geachte dames en heren,
Veiligheid in het verkeer is een groot goed en dient ook in Ermelo voortdurend de grootste aandacht te krijgen. Zo nu en dan ontsnapt het echter wel eens aan de interesse of kunde en vaardigheid  van verantwoordelijken. Laat mij u een voorbeeld mogen noemen:

Komend via de Groeneweg en dr.Holtropstraat wilt u naar de spoorovergang kruising dr. Van Dalelaan-Hamburgerweg om naar "West" te komen. Echter op de dr.Holtropstraat, bij de van Oordtstraat, treft u een bord waarop aangegeven dat u aan het eind van de dr.Holtropstraat rechtsaf moet. "Een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven".  En dat was nu net niet uw bedoeling, u wilde linksaf. Dus gaat u bij het bord gauw rechtsaf de Burgemeester van Oordtstraat in en dan gelijk linksaf het Schoolpad in om aan het eind van het Schoolpad linksaf via de dr.van Dalelaan   toch bij de spoorovergang te kunnen komen. Begrijpelijk.

Maar nu een paar veiligheidsfeiten:
1. Het Schoolpad is een smalle, slecht onderhouden klinkerweg waar twee auto's elkaar bijna niet kunnen passeren, het is er geen één richtingsverkeer;
2. Het gebruik van de route beperkt zich niet tot personen vervoer, ook door vrachtverkeer wordt deze sluiproute in twee richtingen gebruikt, hetgeen soms leidt tot spectaculaire taferelen;
3. Op de hoek van Oordtstraat-Schoolpad wordt de weg geregeld behoorlijk geblokkeerd door geparkeerde auto's van bezoekers aan de Kringloopwinkel;
4. Regelmatig moeten grote vrachtwagens hun goederen afleveren bij de magazijnen van bedrijven die de achterzijde aan het Schoolad hebben;
5. Bij het wegrijden kunnen deze vrachtwagens met grote moeite of zelfs niet (als gevolg van geparkeerde autos'bij de Kringloopwinkel) de bocht Schoolpad-Burgemeester van Oordtstraat maken. 
Bij de Kringloopwinkel is een behoorlijke groenstrook. Wanneer van die strook parkeerplaats zou worden gemaakt, dan is er alvast één probleem opgelost  
Daarnaast is maken van een éénrichtingsweg van het Schoolpad komend vanaf de Burgemeester van Oordtstraat, een noodzakelijkheid.
Wellicht worden de verkeersdeskundigen bij de Gemeente Ermelo niet gehinderd door teveel kennis van zaken. Deze conclusie moet getrokken worden, anders zou deze hierboven omschreven situatie niet zijn ontstaan. Tenzij er andere motieven in het spel zijn. De reactie vanaf de zijde van Gemeente Ermelo: het is zoals het is. 
Een dringende oproep om u in deze materie te verdiepen en aan geschetste onveilige situatie en eind te maken.  

P.H.Kerkhoff
Schoolpad 7
3851 JE Ermelo.
 

Meer berichten