Logo ermelosweekblad.nl

`BACK TO BASICS

BACK TO BASICS

De commissie Vorming en Toerusting van de Hervormde gemeente Ermelo organiseert een drietal avonden rondom het boek “Back tot he basics” - zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn - van Nynke Dijkstra-Algra & Sake Stoppels. Veel gemeentes zijn in de afgelopen jaren gestart met bezinning op missionaire thema's of met missionaire activiteiten. Worden we weer teruggeworpen op de fundamenten en leren we ontdekken wat bagage en wat ballast is?

Vragen die in het boek aan de orde komen, zijn onder andere: wie is Jezus? Hoe zit het met 'zieltjes winnen'? Welke rol speelt de context? Het is een spannend en inspirerend boek voor iedereen die de kerk een warm hart toedraagt. U bent van harte uitgenodigd om aan dit gesprek deel te nemen. De inleider is ds. R.F.de Wit, predikant van het Kerkelijk Centrum.

De eerste avond is op dinsdag 16 januari, de volgende twee op 13 februari en 13 maart 2018.

We beginnen om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum , Jeugdkant 14 , Ermelo

De commissie stelt het op prijs als u zich van te voren aanmeldt bij Bea van Kooten via info@vormingentoerusting.com of tel: 0341-564513 / 06-53192416 . Uw bijdrage voor deelname bedraagt 3 euro per persoon.

Meer berichten

Shopbox