Logo ermelosweekblad.nl


Alex Kleijnen van Progressief Ermelo.
Alex Kleijnen van Progressief Ermelo.

Financieel extraatje voor de minima

Ermelo - Progressief Ermelo wil dat minima in de gemeente een financieel steuntje in de rug krijgen, zodat ze niet de hele dag met hun geldzorgen bezig hoeven zijn. Met dat voorstel komt Alex Kleijnen van Progressief Ermelo.

Kleijnen: "Langdurige armoede is een lastig probleem. Zeker als daar ook nog schulden een rol bij spelen. De mensen die dit treft, staan ermee op en gaan ermee naar bed. Het maakt hulpeloos en veroorzaakt verlies aan perspectief in het leven. Mensen dreigen aan de kant te komen staan. Het is daarmee ook een maatschappelijk probleem." In Ermelo zijn zo'n 825 huishoudens die moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. Een deel daarvan betreft huishoudens met kinderen. Kleijnen: "Zij hebben geen financiële ruimte om iets extra's te kunnen doen. We willen daar veranderingen in aanbrengen!"

In de raadsvergadering van donderdag 14 september komt de fractie van Ermelo daarom met het voorstel om volwassenen en kinderen die in zo'n situatie zitten, ook dit jaar weer een extra toelage te geven. Kleijnen: "In het potje 'sociaal domein' van de gemeente zit voldoende geld om dit te kunnen betalen. Honderd euro moet zeker kunnen. Kleijnen verwacht dat zijn voortel aangenomen wordt. De Christen Unie en het CDA hebben al steun toegezegd. "Dus dat komt goed. Ik kan me zelfs raadsbrede steun voortellen. Ook in de voorafgaande jaren heeft de raad ons hierin steeds gesteund. Niet dat daarmee het probleem is opgelost, natuurlijk niet. Het is incidenteel geld, terwijl het probleem structureel is. Maar het geeft de burger moed."

Kleijnen: "Daarbij wil ik hier ook gezegd hebben dat de gemeente echt zijn best doet om armoede onder haar inwoners te bestrijden. Het is zelfs een speerpunt van het college. Zo zijn er allerlei maatschappelijke bijdrageregelingen waar de mensen gebruik van kunnen maken. En later dit jaar bespreken raad en college samen wat er nog meer mogelijk is. Bovendien komt er ook nog een voorstel van het CDA om nu echt iets te doen aan het eigen risico. Dat voorstel ondersteunen wij van harte".

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox