Logo ermelosweekblad.nl


J.B. Huisman nieuwe predikant Ermelo

Ermelo - Op woensdagmiddag 6 september 2017 is kand. J.B. Huisman (46) uit Woudenberg bevestigd tot predikant van Gereformeerde Gemeente Ermelo. Hij is de vijfde predikant van deze gemeente. Sinds januari 2017 was de gemeente vacant na het vertrek van ds. P. Melis.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. P. Mulder uit Tricht-Geldermalsen, rector Theologische School. Als tekst voor de bevestiging nam hij 1 Petrus 5:2a: 'Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover'. Nadat op de vragen uit het bevestigingsformulier plechtig "Ja, ik van ganser harte" had geklonken, werd tijdens het zingen van een psalm een geopende Bijbel boven de geknielde kandidaat gehouden. Zes predikanten en één ouderling namen deel aan de handoplegging. Ds. Huisman schilderde de omstan­dig­heden van het volk Israël na de uittocht uit Egypte en van Mozes, de leider van het volk. Mozes wist hoe de Heere hem deze taak gegeven had. Hij was afgezonderd en wilde de Heere volgen, ook al wist hij niet waarheen.

Ds. Huisman gaf aan hoe de Heere de gemeente van Ermelo op Eerste Pinksterdag op zijn hart gebonden had. Na het beroep heeft de Heere dat nog een keer helder vanuit Zijn Woord bevestigd. 'Toen kon en wilde ik niet anders dan het beroep aannemen.' Ds. Huisman bedankte met hartelijke woorden zijn bevestiger, alle betrokkenen van de Theologische School, de consulent van Ermelo, mevr. Melis (weduwe van de april overleden oud-predikant), meerdere predikanten en familieleden. Ook bedankte hij verenigingen en leden uit Ermelo voor de vele kaarten en brieven bij zijn overkomst. Vervolgens werd de nieuwe predikant toegesproken door ds. F. Mulder uit Rhenen namens classis Barneveld en particuliere synode Oost, ds. A. Schreuder uit Beekbergen namens de Theologische School, ouderling F.N. Snoek (oud gereformeerde gemeente Ermelo) namens plaatselijke kerken, student M. Blok uit Ermelo namens de studenten en ten slotte door ouderling A.C. Duifhuizen namens kerkenraad en gemeente.

Hij heette de nieuwe predikant en zijn gezin hartelijk welkom en sprak zijn verwondering uit dat de Heere opnieuw een knecht aan Ermelo wilde toeschikken. Nadat ds. Huisman alle sprekers had bedankt, legde hij voor de eerste maal de zegen op de gemeente. Na de intrededienst maakten vele genodigden van de gelegenheid gebruik de nieuwe Ermelose predikant en zijn vrouw de hand te schudden. Voor de gemeenteleden wordt deze maand een middag georganiseerd om persoonlijk kennis te maken

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox