Gevonden dieren naar Harderwijk

Ermelo -  Door de gemeente Ermelo wordt een overeenkomst aangegaan met dierenasiel De Ark in Harderwijk voor de opvang van dieren. Het gaat dan om dieren die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om de opvang, grof wild is hiervan uitgesloten.

Wijnand Kooijmans

Een gemeente heeft een aantal wettelijke taken als het gaat om dierennoodhulp en dierenwelzijn. Voor gevonden dieren die vermoedelijk een eigenaar hebben heeft de gemeente een opvangplicht voor de eerste twee weken. Dit betreft zowel levende als dode dieren.

Daarnaast is de gemeente als eigenaar van de openbare ruimte ook verantwoordelijk als levende, gewonde of dode dieren voor overlast, gevaarlijke situaties of risico voor de volksgezondheid zorgen. Dieren, aangetroffen bij het ontruimen van huizen vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de juiste opvang, transport en de administratieve afhandeling van gevonden dieren heeft de gemeente zelf niet de beschikking over ambtelijke capaciteit. Wethouder Leo van der Velden ziet de problemen al opdoemen wanneer een slang door de Stationsstraat in het centrum van Ermelo kruipt.

Dat naakt dat de regeling met dierenasiel De Ark moet worden uitgebreid. In de oude overeenkomst was alleen de opvang van honden, katten en konijnen geregeld als de meest voorkomende huisdieren. In de praktijk werd De Ark al wel ingeschakeld voor de opvang van andere dieren maar moest de gemeente hiervoor per incident betalen.

Dit komt steeds vaker voor omdat er steeds meer ‘aparte’ huisdieren zoals reptielen, vogels en zoogdieren worden gehouden. Indien transport nodig was naar andere gespecialiseerde opvangcentra draaide de gemeente per geval ook op voor de kosten.

Dat maakt dat met acht gemeenten op de Veluwe en Zeewolde, nu een afspraak is gemaakt waarin alle wettelijke taken op het gebied van de opvang van dieren en dierenwelzijn bij De Ark wordt neergelegd. Ook is hiermee de inzet van de dierenambulance Noordwest-Veluwe geborgd. Deze ambulance wordt vanaf De Ark ingezet.

De schaalgrootte zorgt voor een efficiënter werkproces bij De Ark waardoor het tarief voor de gemeenten lager wordt en tevens investeringen mogelijk zijn. Voor de gemeente Ermelo betekent het dat men dit jaar 1.15 euro per inwoner betaalt. Het gaat dan om een totaal bedrag van 31.068,40 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met de prijsindicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor gezinsconsumptie. De overeenkomst geldt voorlopig voor twee jaar en kan daarna tweemaal stilzwijgend met een jaar worden verlengd. Na een jaar vindt een evaluatie plaats om te bezien of de gemaakte afspraken in de praktijk werken.

De opvang van groot wild, zoals zwijnen en herten is uitgesloten van de overeenkomst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden