<p>Arno Goessen en Martine Wilhelm.</p>

Arno Goessen en Martine Wilhelm.

(Foto: )

Nu aan Martine Wilhelm om werk van Arno Goessen voort te zetten

Ermelo - Arno Goessen heeft afscheid genomen als directeur van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland (CZMN) en de taken overgedragen aan Martine Wilhelm die de functie van directeur voor een half jaar gaat waarnemen.

 Arno heeft in aanloop naar de overgang van de AWBZ naar de WMO het initiatief genomen om kleine zorgaanbieders bij elkaar te brengen en samen op te trekken naar de WMO 2015.

Van zes leden bij de start op 19 juni 2014 is de coöperatie gegroeid naar 31 leden bij zijn afscheid. De zorgaanbieders die lid zijn van de CZMN bieden dagbesteding, begeleiding, huishoudelijk hulp en logeeropvang voor inwoners die vanuit de WMO of Jeugdzorg ondersteuning nodig hebben. Waren dat in 2015 vijfendertig inwoners voor de WMO, eind 2020 waren het 592 mensen voor WMO-diensten en 164 jongeren die Jeugdzorg via de CZMN ontvingen.

In de zeven jaar dat de CZMN bestaat is de dienstverlening aan de aangesloten leden gegroeid en is een goede organisatie neergezet die deze leden administratief ontlast, waardoor deze zorgondernemers zich bezig kunnen houden met waar ze goed in zijn en dat is zorg verlenen. Een van de taken en wellicht wel de belangrijkste taak is namens de leden inschrijven bij de diverse gemeenten om zorg te kunnen leveren aan inwoners die gebruik maken van een Wmo- of jeugdzorgvoorziening.

In 2015 is het eerste contract getekend voor het leveren van WMO-diensten voor de zeven gemeenten in de Regio Noord Veluwe en Zeewolde. Maar al snel kwamen er gemeenten bij en zijn er inmiddels overeenkomsten met 37 gemeenten. De groei betekende ook dat er personeel bij moest komen om de berg administratief werk aan te kunnen en op 1 februari 2020 is de CZMN verhuisd van de Putterweg naar het Schoolpad 1b in Ermelo.

Stokje overdragen

Omdat de organisatie nu staat als een huis is voor Arno Goessen het moment gekomen om het stokje over te dragen. Geen traditionele receptie, maar in een videobijeenkomst met de leden, bestuur, raad van toezicht, klachtencommissie, cliëntvertrouwenspersoon en familie is door Rijk Rijksen als voorzitter van de CZMN afscheid van Arno genomen.

Nu is het aan Martine Wilhelm om het werk van Arno Goessen voort te zetten. Martine is als officemanager bij de CZMN begonnen en gaat tot 1 oktober 2021 de functie van directeur waarnemen. Met het huidige team en met de steun van de leden zal Martine de dienstverlening verder vormgeven en optimaliseren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden