<p>De leerlingen van groep 8 van de Ireneschool.</p>

De leerlingen van groep 8 van de Ireneschool.

(Foto: Eigen materiaal)

Positief Onderwijs op Ireneschool

Ermelo - “We hebben vaardigheden nodig in het leven. Waarom richt het onderwijs voor kinderen zich dan vooral op resultaten? Laten we in plaats daarvan juist vaardigheden vieren!”, zegt Jacco Petersen, directeur van de Ireneschool. Met het team leerkrachten herijkte hij de visie voor de school. De komende jaren gaat de school het zogenaamde Positief Onderwijs uitrollen.

Frieda Fennell

Bij zijn aanstelling anderhalf jaar geleden, ging Jacco met zijn team om de tafel. Waar willen we ons als school op richten en wat schalen we af. Jacco: “We kunnen helaas niet op alle vlakken de beste zijn, dus we moesten keuzes maken. Als team waren we er al gauw over eens dat kinderen tegenwoordig zoveel ‘moeten’. We vinden het helemaal niet fijn om kinderen op resultaat te moeten afrekenen en gaan liever uit van het kind.”

Dat inzicht leidde de school naar Positief Onderwijs Nederland. Positief onderwijs is een mindset om kinderen te laten leren en ontwikkelen vanuit welbevinden. Concreet wil dat zeggen dat de school het welbevinden, het lichaam en de schoolprestaties met elkaar gaat verbinden en in balans wil brengen. Het lichaam staat daarbij centraal. Ieder jaar zal de school samen met de ouders in kaart brengen hoe het kind zich ontwikkelt op verschillende vlakken. Het doel is dat de leerlingen aan het einde van de schooltijd een bewust zelfbeeld hebben.

Jacco: “Veel programma’s besteden aandacht aan welbevinden maar vaak beperkt zich dat tot pesten of de sociale omgang. De insteek is vaak ‘hoe kijkt de leraar tegen de leerling aan’, en niet ‘hoe kijkt het kind tegen zichzelf aan’. Dat laatste vinden wij juist zo belangrijk. Zeker in deze tijden van grote sociale druk. We zetten onder andere een mediacoach in die bespreekt hoe je met social media omgaat.”

Lentekriebels

Bewustwording van het lichaam speelt een belangrijke rol in het onderwijs op de Ireneschool. Tijdens de week van de lentekriebels besteedde groep 8 aandacht aan het lichaam en seksualiteit, waaronder de uitdagingen en gevaren die de kinderen in de maatschappij tegenkomen.

Naomi: “We hebben gepraat over loverboys en angryboys. Dat vond ik erg heftig.” Melvin vult aan: “We hebben geleerd over het nee-woord. Als je iets niet wilt, zeg dan altijd duidelijk: nee dit wil ik niet.”

Tijdens de lessen werden onderwerpen heel serieus behandeld, maar er werd ook veel gelachen.

Lenthe: “Ik heb veel geleerd, bijvoorbeeld over de veranderingen in het lichaam tijdens de puberteit en de verschillen tussen jongens en meisjes.” Denzel haakt erop in: “Ja we hebben de termen geleerd hoe het allemaal heet.” Alhoewel Gijs aangaf het allemaal al wel te weten, zijn er ook leerlingen die thuis niet over seksualiteit durven te praten. Juist daarom zijn deze lessen zo belangrijk. Jacco besluit: “Het lichaam, de geest en de omgeving moeten samen groeien en in balans blijven. Daar staan wij voor als Ireneschool.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden