Foto: Pixabay

Uwoon gaat in gesprek met bewoners Slokker woningen

Ermelo - Nog deze week vindt een gesprek plaats tussen woningcorporatie Uwoon en de bewoners van de Slokker woningen in het gebied De Driesprong. Wethouder Laurens Klappe is hierbij aanwezig namens de gemeente Ermelo omdat hij vindt dat een zorgplicht bestaat richting bewoners.

Wijnand Kooijmans

Door Uwoon is inmiddels besloten een onafhankelijk bureau onderzoek te laten doen naar de woningen. Deze voldoen niet aan de vereisten, zoals mag worden verwacht en vertonen tal van gebreken. Inmiddels zijn hiervoor ook de benodigde bouwtekeningen verstrekt die enige tijd zoek leken te zijn.

Door de gemeente Ermelo zijn alle papieren betreffende de rol van de gemeente bij het verlenen van de benodigde bouwvergunningen toegezonden aan de gemeente Harderwijk. Hiermee wil het college van burgemeester en wethouders nadrukkelijk een onafhankelijk onderzoek bewerkstelligen of de gemeente fouten heeft gemaakt. Wethouder Klappe zegt er op voorhand van uit te gaan dat de gemeente correct heeft gehandeld.

Dat de bouwer slecht werk levert is de gemeente niet aan te rekenen zegt de wethouder. Hij is zelf inmiddels twee keer bij bewoners op gesprek geweest en heeft de indruk dat dit als positief is ervaren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden