De stichting heeft als doel: het beschermen en verbeteren van het Tonselse Veld.
De stichting heeft als doel: het beschermen en verbeteren van het Tonselse Veld.

Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld opgericht

ERMELO - De Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld (WRBT) heeft als doel: het beschermen en verbeteren van de natuur en de woon- en leefomgeving van de bewoners en recreanten in het Tonselse Veld in Ermelo. De stichting WRBT is een vervolg op de Bewonersgroep Tonselse Veld die begin 2014 is ontstaan naar aanleiding van de bestemmingsplan-ontwikkelingen in het Tonselse Veld.

Het motto is: “Samen werken en samenwerken aan een kwalitatief hoogwaardige natuur en woon- en leefomgeving”. De stichting werkt in het gebied dat ligt aan en wordt omsloten door de Harderwijkerweg, de Eendenparkweg, de Strokel, het Ganzenveld, De Haspel, de Staringlaan en de Jacob Catslaan in de gemeente Ermelo. Een gebied dat zich kenmerkt door diverse bedrijven aan de westzijde (Harderwijkerweg) en met name recreatie in de rest van het gebied aan de noord-, oost- en zuidzijde. Daartussen liggen verspreid woningen en het gebied ligt in of grenst direct aan beschermd Natura2000-gebied en het Gelders Natuurnetwerk.

Een woordvoerder: 'Aangezien er de komende jaren veel staat te gebeuren in het gebied maakt de stichting WRBT in haar motto bewust onderscheid tussen samen werken en samenwerken. Wij willen als bewoners en recreatie-eigenaren niet stilletjes toekijken en langs de kant toezien op wat men van plan is en wat er allemaal plaatsvindt in ons gebied. Nee, wij willen (pro)actief meedenken en aan de voorkant meedoen bij alle ontwikkelingen en dat zo vroeg mogelijk in het denk- en doeproces en niet pas achteraf! Zo willen wij vanuit het gebied gesprekspartner zijn van de gemeente/provincie of andere instellingen/ondernemingen etcetera, die iets van plan zijn in het gebied waar wij wonen of verblijven. Ook willen wij van de bewoners en recreanten zelf horen en zien wat men wil en op welke wijze men daar zélf inhoud aan wil geven. Samen maken wij immers onze eigen woon- en leefomgeving! Dat betekent concreet dat wij niet opzitten, verlanglijstjes in ontvangst nemen en een “u-vraagt-wij-draaien-methode” hanteren. Wij nemen iedereen serieus en daar hoort een grote mate van zelfredzaamheid en eigen initiatief bij. Met andere woorden: “je wilt iets, vindt iets, en wat doe je er zélf aan om het te veranderen of te bereiken”. Het moet wél een collectief belang zijn. Wij kunnen daarbij dan ondersteunen, meedenken, het op tafel leggen/agenderen bijvoorbeeld bij het college van B. en W. en/of politieke partijen etc.om te zien of daar ook gehoor bestaat voor het onderwerp. Daarnaast volgen wij actief de ontwikkelingen op de politieke agenda in de gemeente en bij de provincie en bekijken wij op welke wijze we met die ontwikkelingen willen en kunnen omgaan. Zonodig zoeken of benaderen wij geïnteresseerde medestanders bijvoorbeeld andere wijk- of buurtverenigingen in Ermelo, natuur- en milieuorganisaties, politieke partijen, media, belangenbehartigingsorganisaties en dergelijke om zo mogelijk samen op te trekken. De stichting financiert het bereiken van haar doelstelling door middel van donatie'. Meer informatie vindt u op de site www.wrbt.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden