<p>Van links naar rechts: Sanne Waardenburg, Yolande Viergever, Elien van Es en Lotte Doppenberg. (foto: Foto: Alida de Wit)</p>

Van links naar rechts: Sanne Waardenburg, Yolande Viergever, Elien van Es en Lotte Doppenberg. (foto: Foto: Alida de Wit)

Psychologen bundelen de krachten in de zorg voor jongvolwassenen

PUTTEN - Dit jaar is Psychologen Praktijk Putten gestart met een pilot waarbij de GGZ behandeling voor jongeren in de leeftijd van 17-23 wordt afgestemd in een team waar zowel collegae uit het kinder- en jeugd team als van het team voor volwassenen deel van uitmaken.

 Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat het zorgaanbod zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften en specifieke ontwikkelingstaken van deze doelgroep. Het voorkomt tevens dat jongeren in deze leeftijdscategorie binnen de GGZ tussen wal en schip vallen, omdat passend aanbod tot nu toe vaak ontbreekt.

In Nederland is het gebruikelijk dat jongeren tot 18 jaar behandeld worden binnen de kind- en jeugd GGZ (gefinancierd vanuit de gemeente) en volwassenen vanaf 18 jaar behandeld worden binnen de volwassen GGZ (gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar). In de zorg voor jongeren en jongvolwassenen ontstaan hierdoor onnodige barricades. De samenwerking tussen kind- en jeugd GGZ en volwassenen GGZ is daarin nog niet vanzelfsprekend.

In de praktijk blijkt dat jongeren (behandeld binnen kind- en jeugd) baat kunnen hebben bij de behandelexpertise die binnen volwassenzorg aanwezig is. Tevens blijkt dat jongvolwassen (behandeld binnen de volwassenzorg) baat kunnen hebben bij de kennis en kunde vanuit de kind- en jeugd GGZ. Er kan dan gedacht worden aan ouderbegeleiding of specifieke behandelprogramma’s die aansluiten bij deze levensfase. Ten slotte kan door deze samenwerking continuïteit van zorg geboden worden wanneer jongeren 18 jaar worden.

De zorg voor jongvolwassenen vraagt om specifieke expertise. Het behandelaanbod is dan ook maatwerk. De komende tijd wil men verder inventariseren wat voor jongeren zich aanmelden zodat ze bij Psychologen Praktijk Putten als dat nodig is ook nieuw zorgaanbod kunnen creëren voor deze doelgroep.

De samenwerking bestaat uit twee medewerkers uit het kinder- en jeugdteam; Lotte Doppenberg (Gz-psycholoog/Psychotherapeut) en Elien van Es (Gz-psycholoog) en twee medewerkers uit het volwassene team; Yolande Viergever (Gz-psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut) en Sanne Waardenburg (Gz-psycholoog/Psychotherapeut).

Het gehele team van Psychologen Praktijk Putten kan gebruik maken van dit samenwerkingsverband door in een wekelijks overleg casuïstiek in te brengen.

De eerste ervaringen in beide teams zijn positief. De komende tijd zal de samenwerking verder vorm krijgen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden