Lezing over dementie-vriendelijke kerk

ERMELO - Op woensdag 21 oktober organiseert Leerhuis Ermelo een bijeenkomst met als inleidster mevrouw A.Roding-Schilt met als onderwerp: Hoe gaan we goed om met gemeenteleden die dement worden? Op welke manier kunnen we hen pastorale zorg bieden? In de kerk bestaat soms wat verlegenheid over dit onderwerp.

Annemarie Roding, predikant-geestelijk verzorger, vond het tijd om handvatten aan te reiken om geestelijke zorg aan mensen met dementie, zeker binnen de geloofsgemeenschap, vorm te kunnen geven. Ook wilde zij wat doen aan de beeldvorming die er rondom dementie bestaat – want dement zijn staat voor veel mensen gelijk aan mensonterend leven. Ze schreef er een boekje over.

De vraag hoe voor dementerende gemeenteleden te zorgen wordt steeds belangrijker nu de samenleving en ook de kerk steeds grijzer worden.
Dat er maar weinig gemeenteleden met dementie naar de kerkdienst komen, komt volgens Annemarie onder andere omdat kerkdiensten vaak veel elementen bevatten die geen houvast bieden, en juist houvast is belangrijk.
U bent welkom in de Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4. Aanvang om 20.00 uur.
De huidige beperkingen op samenkomsten maken het noodzakelijk dat u zich minstens een week van tevoren aanmeldt, dit kan via aanmelden@leerhuisermelo.nl
Kosten: een bijdrage van 5 euro per persoon, inclusief koffie of thee.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden