Afbeelding
Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Gemeentepolis voor Ermelose minima

4 november 2023 om 21:19 Partnercontent

ERMELO – Voor inwoners uit Ermelo is er een gemeentepolis beschikbaar die speciaal gericht is op minima. Met de huidige financiële situatie maken veel inwoners hier aanspraak op zonder dat te weten. Weet u of u bij deze groep hoort en weet u wat de gemeentepolis  inhoudt? 

Een gemeentepolis is niet voor iedereen

Een gemeentepolis is een speciale zorgverzekering waarbij de gemeente een deel van de premie voor haar rekening neemt, wat resulteert in een lagere maandelijkse kostenpost voor de verzekerde. Ook Ermelo heeft gemeentepolissen waar gebruik gemaakt van kan worden, maar niet door iedereen.

De precieze voordelen en condities van een gemeentepolis variëren per gemeente. In veel gevallen kan de verzekerde kiezen voor een polis zonder eigen risico, wat onverwachte hoge kosten voorkomt. Daarnaast kan men vaak profiteren van een korting op de premie en tegelijkertijd genieten van ruimere vergoedingen voor bepaalde zorgdiensten, zoals fysiotherapie, tandzorg en brillen. Bepaalde bijdragen voor huishoudelijke hulp onder de Wmo vallen hier ook vaak onder.

De uiteindelijke kosten van een gemeentepolis zijn afhankelijk van de gemaakte afspraken tussen de gemeente en de betreffende zorgverzekeraar. Over het algemeen is deze vorm van zorgverzekering voordeliger dan reguliere zorgverzekeringen met vergelijkbare dekkingen. Het doel van de gemeente en de zorgverzekeraar is om de premie zo laag mogelijk te houden, zodat ook mensen met een inkomen rond het sociaal minimum hiervan gebruik kunnen maken. Ook met een gemeentepolis blijft het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen.

Wie komen er in aanmerking voor de gemeentepolis?

Niet iedereen mag zich aanmelden voor zo’n polis, want hij is specifiek in het leven geroepen voor één groep van de bevolking die het financieel zwaar heeft: De ‘minima’.

De term ‘minima’ verwijst naar huishoudens of individuen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum, wat betekent dat zij leven op het minimale niveau dat als toereikend wordt beschouwd om in de basisbehoeften te voorzien. Dit omvat zaken als voeding, huisvesting en kleding. Vaak hebben minima beperkte financiële middelen en kunnen zij zich moeilijk extra uitgaven veroorloven buiten deze basisbehoeften. Vanwege hun financiële situatie komen zij in aanmerking voor verschillende vormen van ondersteuning vanuit de overheid, zoals toeslagen, bijzondere bijstand of speciale zorgverzekeringspakketten. Het doel hiervan is om te waarborgen dat deze groep niet wordt uitgesloten van essentiële diensten en een bepaald levensniveau kan handhaven, ondanks hun beperkte inkomen.

Collectieve zorgverzekering Optimaal van Zilveren Kruis

Ermelo heeft een contract met Zilveren Kruis om de collectieve zorgverzekering Optimaal aan te bieden. Dit maakt het voor Ermelose minima’s mogelijk om zich hier voor aan te melden.

De collectieve zorgverzekering genaamd ‘Optimaal’ is een naturapolis en komt voort uit samenwerkingsafspraken tussen het Zilveren Kruis en verschillende gemeenten waaronder dus Ermelo. Het basispakket van deze verzekering omvat de ‘Basis Zeker’-dekking aangevuld met ‘Optimaal’-opties. 

Een opvallend detail van deze verzekering is dat veel gemeenten financieel bijdragen aan de premie van de aanvullende verzekering. Hierdoor kunnen de maandelijkse kosten voor de verzekerde lager zijn dan gebruikelijk. De verzekering omvat onder andere vergoedingen voor eigen bijdragen op gebieden als medicijnen, kraamzorg en hoortoestellen.

Het is bij deze premie ook mogelijk om het eigen risico gespreid te betalen over 10 termijnen. Dit beidt het hoofd aan minima die niet plots meer dan 350 euro kunnen opbrengen.

Geen orthodontiepakket mogelijk

Wat betreft de gemeentepolis van Zilveren Kruis voor inwoners uit Ermelo, is er een zaak op te merken: er ontbreekt dekking voor orthodontie. Dit kan voor gezinnen met kinderen in de groei een cruciale factor zijn bij het maken van een verzekeringskeuze, aangezien orthodontische zorg in deze levensfase regelmatig nodig is. Om deze reden is het belangrijk dat inwoners van Ermelo die een orthodontieverzekering willen afsluiten, verder kijken dan alleen de gemeentepolis.

Het blijft essentieel voor inwoners om zorgvuldig de voorwaarden en dekkingen van de beschikbare gemeentepolissen te evalueren. De keuze voor een zorgverzekering is immers een belangrijke financiële beslissing die invloed kan hebben op de toegang tot zorg en de kwaliteit van zorg die men ontvangt. De gemeentepolissen zijn een welkome toevoeging voor minima in Ermelo, maar het is cruciaal om alle opties grondig te onderzoeken voordat men een definitieve keuze maakt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie