De vijf moeraseiken in het plantsoen tussen de Steynlaan 52 en 64 in Ermelo worden niet gekapt.
De vijf moeraseiken in het plantsoen tussen de Steynlaan 52 en 64 in Ermelo worden niet gekapt. pixabay

Bejaarde moeraseiken in plantsoen Steynlaan Ermelo blijven, kapvergunning geweigerd

24 maart 2023 om 09:00 Natuur en milieu

ERMELO De vijf moeraseiken in het plantsoen tussen de Steynlaan 52 en 64 worden niet gekapt. Dat is definitief opgenomen in het groenplan voor het deel van Ermelo Zuid dat is gelegen tussen de Augustinusschool en de Steynlaan. Hiermee komt een eind aan de discussie die al sinds 2019 wordt gevoerd.

Een aantal omwonenden ziet graag dat de moeraseiken gekapt worden. Een ander deel van de omwonenden heeft dat liever niet. Een compromis leek bereikt te zijn voor de kap van twee bomen. De aangevraagde kapvergunning werd echter geweigerd. De noodzaak tot kap kon niet worden onderbouwd. Omdat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft, worden de bomen wel periodiek gecontroleerd op veiligheid.

De gemeente zelf ziet de bomen als van onmisbare waarde voor de leefomgeving. Juist volwassen bomen vervullen die waarden optimaal, zoals het tegengaan van hittestress door verkoeling, het vastleggen van CO2 en het beperken van wateroverlast.

NIEUWE AANPLANT 

Met de nieuwe aanplant, die in het groenplan is voorzien, wordt gestart in het najaar van dit jaar. Dit omdat in de afgelopen jaren is geconstateerd dat de lente- en zomerperiodes behoorlijk droog zijn geweest. Planten die in de winterperiode worden geplant kunnen beter wortelen en zijn daardoor meer bestand tegen droogte. De start in het najaar past ook beter binnen de planning van de gemeente. De struiken worden wel gesnoeid.

GEEN NIEUWE DREMPELS

In reactieformulieren op het ontwerpplan is gevraagd om het toevoegen of verhogen van de bestaande drempels maar ook om de drempels niet aan te passen en geen nieuwe drempels op de rijbanen aan te leggen. Het uiteindelijke besluit van het college van burgemeester en wethouders is dat er geen drempels worden toegevoegd of verhoogd. De huidige snelheidsremmende maatregelen worden als voldoende beoordeeld. Ook zo min mogelijk vertraging voor hulpdiensten wordt hierbij als argument opgevoerd.

Het nieuwe voetpad is zo centraal mogelijk in de groenzone gesitueerd waarbij rekening is gehouden met logische aansluitingen op het vervolg van de wandelroute. Het materiaal dat gebruikt gaat worden is gelijk aan de half verharding in de groenzone die inmiddels in de directe omgeving is toegepast.

VERVANGING STRUIKEN

De dichtheid van het plantsoen ter hoogte van De La Reystraat 52-84 wordt, zo blijkt uit de reacties gewaardeerd. De struikbeplanting is volgens de gemeente echter aan vervanging toe. Een aantal struiken kan worden behouden door ze te snoeien. Vooral de huidige coniferen worden vervangen door nieuwe struiken, waardoor het plantsoen gesloten blijft. Door de werkzaamheden zal, zo wordt gewaarschuwd, het plantsoen tijdelijk wel kaler zijn, omdat er tijd nodig is om weer dicht te groeien. Dode bomen worden vervangen door nieuwe.

De huidige speeltoestellen worden in het plan gehandhaafd, alleen het glijbaantje wordt verplaatst.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie