In de Randmeren zijn twee miljoen jonge palingen uitgezet als onderdeel van het Aalherstelplan.
In de Randmeren zijn twee miljoen jonge palingen uitgezet als onderdeel van het Aalherstelplan. Stichting DUPAN

Vergroten palingstand Randmeren: twee miljoen jonge palingen uitgezet

13 maart 2023 om 10:00 Natuur en milieu

REGIO In de Randmeren zijn afgelopen week twee miljoen jonge palingen uitgezet. De jonge palingen, ook wel glasaal genoemd, waren afkomstig uit de Franse Atlantische riviermondingen, waar ze in deze tijd van het jaar massaal voorkomen. In Nederland zijn er juist te weinig jonge palingen. De overheid hanteert daarom sinds 2009 een Aalherstelplan en zet in dat kader jaarlijks een hoeveelheid glasaal uit om de palingstand te vergroten. 


De glasaal is met een speciaal geconditioneerd transport vanuit Frankrijk naar Nederland gebracht. De volledig doorzichtige mini-palingen zijn 7 cm lang, ongeveer 0,3 gram en uiterst kwetsbaar. Daarom wordt de uitzet uitgevoerd door een team van specialisten en beroepsvissers uit de palingsector. Stichting DUPAN coördineerde het project dat medegefinancierd is door het Eel Stewardship Fund en mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

AALVERORDENING

In heel Europa is vanaf 2007 de Aalverordening van kracht. Dit heeft ervoor gezorgd dat de decennialange achteruitgang van de hoeveelheid glasaal in 2011 is gestopt en sindsdien licht toeneemt. Door glasaal uit te zetten wordt de palingstand vergroot en komen er uiteindelijk weer meer jongen. De Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) geeft aan: ,,Dankzij goed beheer van natuur en visserij én door het herstellen van de natuurlijke routes voor intrek van jonge paling, is er goede hoop dat de huidige stijging zich in de komende jaren voortzet.”

(Tekst gaat verder onder de foto)


De volledig doorzichtige mini-palingen zijn 7 cm lang, ongeveer 0,3 gram en uiterst kwetsbaar. - Stichting DUPAN

BELEMMERINGEN

Glasalen worden geboren voor de Mexicaanse kust, in de Sargassozee. Via de Golfstroom worden ze meegevoerd naar – voor het overgrote deel - de Franse kust. Van daaruit trekken ze massaal via de riviermondingen het zoete water in. ,,De kustbeschermingen belemmeren dat echter. Daarom stellen wetenschappers ieder jaar een beperkt quotum vast voor de hoeveelheid glasaal die mag worden opgevangen en elders in Europa uitgezet. Op die manier kan een groter deel opgroeien in zoet water, ook in landen waar de glasaal door belemmeringen vrijwel niet kan komen, zoals in Nederland het geval is”, legt een woordvoerder van de stichting uit. 

NEDERLANDSE AALBEHEER

Er is in totaal rond de 800 kilo glasaal uitgezet, ongeveer twee miljoen stuks jonge palingen. Dit voorjaar worden er nog op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet in door de overheid geselecteerde, geschikte gebieden. Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit die gebieden vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen, om in de Sargassozee weer voor nageslacht te zorgen. De uitzet is een onderdeel van het Nederlandse Aalbeheer en vindt plaats sinds 2010. Het aalbeheer is gericht op herstel van de palingstand. ,,Dat lijkt zijn vruchten af te werpen, want uit onderzoek blijkt dat na decennia van achteruitgang de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten sinds 2011 licht toeneemt.”

Paling uitzetten Randmeren, palingstand.
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie