Marc Chagall

16 maart 2023 om 14:48 Lokaal Deel je nieuws

Marc Chagall

Verhalen van het begin, beelden van hoop

Leerhuis Ermelo organiseert op woensdag 29 maart een avond over dit thema met als inleider dhr B.Piepers.

Het Bijbelboek Genesis vertelt de verhalen van de wording, in den beginne… Het zijn symboolverhalen die iedere keer onze verwondering wekken bij de aarde te midden van de kosmos, licht en donker, oerzeeën en vruchtbaar land, vruchtbomen, planten- en dierenwereld en ook nog de mens.  

De verhalen werpen de vraag op: waartoe zijn wij op aarde? 

Marc Chagall heeft, geïnspireerd door deze verhalen, beeldende doeken gemaakt : gouaches, litho’s en van de schepping indrukwekkende glas-in-loodramen. 

Misschien worden er deze avond n.a.v. deze kunstuitingen meer vragen opgeroepen dan antwoorden gegeven; wellicht gaan we anders, meer beschouwend, verwonderend én kritisch kijken naar ons geloven en ons leven op aarde…    

                                                                                         Ben Piepers is theoloog, pastor en kenner van kunst: ‘Kunst helpt om met andere ogen naar de werkelijkheid te kijken.’

U bent van harte welkom deze avond bij te wonen in de Immanuëlkerk, Stationsstraat 137 in Ermelo. We beginnen om 20.00 uur. We vragen een bijdrage van 5 euro per persoon, inclusief koffie of thee. U kunt contant of, bij voorkeur, per pin betalen. 

Wij vragen u vriendelijk zich aan te melden via onze site www.leerhuisermelo.nl 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie