Op de foto zien we v.l.n.r. Jurrien, Lorenzo, Aidan en Quinty
Op de foto zien we v.l.n.r. Jurrien, Lorenzo, Aidan en Quinty Emaus College

Speelplein voor de jongeren van het Emaus College

27 februari 2024 om 11:04 Lokaal Deel je nieuws

Ravotten, klauteren en dollen. De leerlingen van het Emaus College te Ermelo kunnen hun geluk niet op. Op het eerst zo troosteloze schoolplein van de oude school was niets te doen. De nieuwe school daarentegen, die zijn deuren begin dit jaar opende, heeft alles te bieden. Zo zijn er zes fantastische speelzones: de muziektuin, de natuurtuin, de ontspanningstuin, de klim en klauterzone, de sportzone en de leertuin waar buitenlessen gegeven worden. En dit alles mogelijk gemaakt dankzij gulle giftgevers, die deze kinderen met een beperking een warm hart toedragen.

Het Emaus College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, onderdeel van ‘s Heeren Loo Onderwijs, voor 140 leerlingen in de leeftijd 12-18 jaar. Vanwege hun licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek, krijgen de kinderen passende ondersteuning, zijn de klassen klein en de lessen divers. Verder is de lesstof overzichtelijk en meer dan enkel vakinhoudelijk. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld ook vaardigheden om zelfredzamer te worden. Ook is er extra aandacht voor culturele en sportieve activiteiten. Opdat de jongeren stoom kunnen afblazen én nieuwe energie op kunnen doen.

Jos (leerkracht): ‘Onze jongeren hebben veel hulp nodig. Meer dan in het regulier onderwijs geboden kan worden. Hun functioneren is op allerlei gebied minder ontwikkeld, waardoor ze minder snel iets oppikken. Zich staande houden in de maatschappij is voor hen soms echt een uitdaging. Zo liggen ‘normale’ activiteiten, denk aan de voetbalclub, uitgaan of een bijbaantje, vaak ver buiten hun bereik. Op school voelen ze zich begrepen, maken ze vrienden en hebben ze lol. Hier mogen ze zich ontwikkelen, in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. Waarom is spelen belangrijk? Al spelend leren deze jongeren bijvoorbeeld om te tellen, te onthouden en creatieve oplossingen te bedenken. Daarnaast bewegen en praten ze tijdens het spelen meestal veel. Spel versterkt dus ook hun lichamelijke ontwikkeling en hun spraak-taalontwikkeling. En ja, spelen is ook harstikke leuk om te doen. Het geeft plezier! Voor het plein hebben we bewust gekozen voor uitdagende speeltoestellen, die de fantasie prikkelen.’

Zonder giftgevers was de speeltuin nooit tot stand gekomen. Want de reguliere zorgbudgetten dekken deze kosten niet. Wij danken alle begunstigers daarom heel hartelijk voor hun vertrouwen en steun, waarbij speciale dank verschuldigd is aan de volgende grote giftgevers: Amantia Stichting, Cornelia Fonds, Kinderfonds Van Dusseldorp en Stichting SFO.  

De speeltuin is er voor iedereen. Wil je komen spelen, wees welkom! Wil je langskomen voor een rondleiding en kennismaking met de schoolleiding? Ook dat kan! Bel Jos, Miranda of Barbara op 088-0407100 of mail naar bberkel@shlonderwijs.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie