• Alles
  • (1)
    Theater
  • (13)
    Religie
  • (81)
    Evenement

Studieavond Kerk en Iisraël Ermelo

woensdag 18 september 20:00 t/m 21:45 uur

'Najaarsfeesten in Israël ook van betekenis voor ons'. In het Bijbelboek Leviticus, hoofdstuk 23 worden drie najaarsfeesten genoemd: Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. De feesten zijn niet van het Joodse volk, of van ons. Het zijn 'MIJN feesttijden' zegt de Here God die Hij aan Israël gegeven heeft en hen geboden heeft deze te onderhouden.In de kerken worden deze feesten grotendeels niet gevierd. Wat moeten wij, als Nieuw-Testamentische gelovigen met dit feest? God echter heeft Zijn plan met Israël, Zijn Zoon, de gemeente en de wereld profetisch laten beschrijven in deze feesten. Ze verwijzen o.a dan ook naar de wederkomst, de tweede komst van Jezus Messias, en vragen nog om vervulling. Een voorbeeld kunnen we lezen in het Bijbelboek Zacharia, hoofdstuk 14, waarin we lezen dat alle volken eens zullen optrekken naar Jeruzalem om samen met Israël het Loofhuttenfeest te vieren. Ook voor Israël zal er dan volkomen herstel zijn. Het Loofhuttenfeest is het feest waar het meest in de Bijbel naar verwezen wordt, zij het soms op een verborgen manier. De vraag is: 'Waarom besteden wij in de kerken er grotendeels geen aandacht aan'? Ds. C.J. Overeem (Woerden) zal tijdens deze lezing ingaan op de betekenis die deze feesttijden voor ons hebben. Tevens zal er die avond een introductie en bespreking plaats vinden van het 'Dagboekprogramma bij de najaarsfeesten' dat door het CIS (Centrum Israël Studies te Ede) is ontwikkeld. De feesten en de betekenis voor die dag worden besproken en toegelicht met aanschouwelijke informatie. Via de computer kan men hier gratis aan deelnemen. De toegang die avond is vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.


deel deze activiteit

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden